IT usluge za ljekarne u RH

U ljekarničkom poslovanju imamo petnaest godina iskustva te smo prošli sve faze transformacije ljekarničkog poslovanja vezanog uz računala i digitalizaciju.

IT usluge specijalizirane za ljekarne u RH

Primjeri nekih usluga specijaliziranih za ljekarne i ljekarništvo u RH


Analiza dostave HZZO faktura

Ljekarne fakture za recepte HZZO-u dostavljaju putem „portala“, kao digitalno potpisane dokumente. „Paket“ koji se dostavlja su dvije datoteke od kojih jedna sadrži digitalno potpisane fakture u pdf formatu, a druga datoteka detalje o receptima prilagođene za strojno učitavanje i obradu. Kako bi se izbjegli problemi kašnjenja naplate zbog faktura koje nisu dostavljene, u mogućnosti smo pružiti uslugu kontrole (ne)poslanih faktura za recepte. Napravili smo program koji uspoređuje popise faktura u EskulapC/Eskulap2000 programskom rješenju s evidentiranim fakturama u datotekama rezultata. Pokretanjem analize u programu generiraju se izvješća za pojedinu poslovnicu u kojoj su evidentirane fakture koje postoje u programu, ali ne postoje na Portalu.

Evidencija opreme i operatera

U odnosu na ostale djelatnosti, ljekarništvo ima više specifičnosti, uključujući i specifičnosti vezane uz informatičku opremu i korištenje iste. Uz svako računalo u ljekarnama je vezano više različitih identifikatora (identifikator komponente za CEZIH, broj blagajne, ClientID/Secret za serijalizaciju…). Dodatno se za djelatnike mora voditi evidencija o podacima koji su nužni za prijavu u ljekarnički program i redovan rad (oznaka operatera, OIB za potrebe fiskalizacije, šifra zdravstvenog djelatnika za recepte, MBO za potrebe pristupa CEZIH-u). Razvili smo specijalizirano programsko rješenje namijenjeno za vođenje evidencije o poslovnicama, opremi i djelatnicima prilagođeno upravo za ljekarničko poslovanje u sustavima s više poslovnica.

Cloud usluge

Cloud usluge su računalne usluge na udaljenoj infrastrukturi. Povećavaju produktivnost uz smanjene i kontrolirane troškove. Cloud usluge mogu biti različite - od posluživanja aplikacija, udaljene pohrane podataka, smještaja internetskih stranica, posluživanja elektroničke pošte... Za ljekarništvo izdvajamo: poslužitelje za smještaj internetskih stranica i elektroničke pošte (usklađeno s GDPR odredbama, kapaciteta pohrane 10 GB - 2 TB), pohrana u oblaku i dijeljenje podataka između poslovnica (potpuna kontrola nad podacima, kapacitet pohrane 100 GB - 2 TB, mogućnost kreiranja više grupa, dijeljenje podataka između korisnika i grupa...), pohrana sigurnosnih kopija (automatska pohrana i slanje na poslužitelj, moguće kombiniranje s uslugom pohrane u oblaku).

Nadzor računala i podrška

Koristimo programska rješenja namijenjena za podršku, nadzor i upravljanje računalne opreme u održavanju i omogućavaju proaktivno održavanje opreme te pravodobno uočavanje problema ili sprečavanje da do problema uopće dođe. Imamo puni pregled stanja računala (pokrenute servise, stanje ažuriranja, opterećenje procesora, izvješća o problemima iz zapisnika računala). Stručnjak koji upravlja kroz centralnu jedinicu može pokrenuti uklanjanje poteškoća, napraviti ažuriranja, ili upozoriti ukoliko je došlo do hardverskih poteškoća koje vode do potpunog kvara računala. Primjenu rješenja za nadzor i upravljanje i potpunosti prilagođavamo ljekarničkom poslovanju (nadzor servisa baze podataka, komponenti nužnih za CEZIH...).

Opremanje ljekarni i montaža opreme

Zbog iznimno dobrog poznavanja ljekarničkog sustava u mogućnosti smo ponuditi usluge vezane uz montažu i izmjenu računalne i povezane opreme u ljekarnama. Montaža se može odnositi (ali nije ograničeno) na: preseljenje opreme na novu ili privremenu lokaciju, montaža novih poslužitelja, montaža novih blagajni (uključujući prijenos svih potrebnih identifikatora za nastavak rada), umrežavanje uređaja u ljekarni, montaža perifernih uređaja (skenera za serijalizaciju, čitača kartica, POS pisača…).

Virtualne privatne mreže

Virtualne privatne mreže su računalne mreže kreirane kroz javnu infrastrukturu (Internet) pri čemu komunikacija uređaja kroz virtualnu privatnu mrežu ima učinak komunikacije u lokalnoj mreži. Pri tome se zadržava visoka razina sigurnosti kroz kriptiranje prometa. Postoji više načina izvedbe virtualnih privatnih mreža te različite vrste podešavanja. Budući da se u ljekarnama već koristi jedan oblik virtualnih privatnih mreža (za uspostave veze prema CEZIH-u), pomno smo odabrali vrstu tehnologije za ostvarivanje virtualne privatne mreže koja neće utjecati na postojeće i nužne tehnologije.