Inveo-B

Inveo-B je cloud rješenje za vođenje poslovanja poduzeća.  Omogućava izdavanje fiskalnih računa, izdavanje računa za naplatu preko transakcijskog računa, više poslovnica, praćenje poslovanja i brojna izvješća.

Inveo-B je poslovno rješenje za vođenje poduzeća

Inveo-B je rješenje razvijeno za poduzeća koja su u sustavu PDV-a. Kroz poslovno rješenje je moguće upravljati s više poslovnica, bilo da se izdaju računi koji se naplaćuju putem žiro-računa, bilo da se izdaju računi koje je potrebno fiskalizirati.

Kroz Inveo se mogu voditi zalihe robe (prati se i nabavna i prodajna vrijednost), a ukoliko je definirano više poslovnica roba se može prebacivati međuskladišnicama.

Ukoliko se kroz Inveo evidentiraju troškovi poslovanja, može se detaljno pratiti poslovanje i ostvareni rezultat, naplata izdanih računa, kao i procjena obveze plaćanja PDV-a. Iste mogućnosti će biti posebno interesantne poduzećima koje koriste usluge vanjskog knjigovodstva - u svakom trenu se može provjeriti poslovni rezultat bez potrebe za pozivanjem računovodstvenog servisa.

U programu su dostupna brojna izvješća: najprodavaniji artikli, zarada po grupama robe, zarada po grupama usluga, promet po komitentu, zarada po komitentu...

Inveo-B je razvijen kao cloud rješenje te je prilagođen korištenju na različitim vrstama uređaja (stolnim računalima, prijenosnim računalima, tabletima i pametnim telefonima). Isto omogućava korisniku da, primjerice, fiskalne račune izdaje preko pametnog telefona, a administrativni dio praćenja poslovanja i generiranja izvješća radi na stolnom ili prijenosnom računalu.

Inveo-B značajke

Značajke i mogućnosti rješenja


Rad na bilo kojem uređaju

Inveo-B je cloud aplikacija koja je prilagođena za rad na računalima, prijenosnim računalima, tabletima i mobitelima. Pristup nije ograničen na jedan uređaj pa jedan korisnik može koristiti svoj Inveo na više uređaja.

Izdavanje fiskalnih računa, POS i A4 ispis

Inveo-B u potpunosti podržava fiskalizaciju računa koji se naplaćuju u gotovom novcu, a ispis računa je moguć na klasične pisače (A4 format) ili na POS pisače. Na Android uređajima također je moguć ispis na bežične POS pisače.

Izdavanje računa za plaćanje preko žiro-računa

Inveo-B omogućava i izdavanje računa koji se naplaćuju putem transakcijskih računa. Pri tome je moguće upisati detaljan opis stavke koja se fakturira, što je idealno za fakturiranje (kompleksnijih) usluga i radova.

Izdavanje ponuda i generiranje računa

U Inveu-B se mogu izrađivati i ponude. Jednom realizirane ponude moguće je automatski pretvoriti u račune, bilo za naplatu putem fiskalne kase, bilo za naplatu putem transakcijskog računa. Također je moguće upisati opis stavke.

Praćenje poslovanja po klijentima

U Inveu-B moguće je u svakom trenutku pregledati popis svih faktura koje su izdane prema pojedinom klijentima, popis stavaka koje su fakturirane, kao i popis svih kupaca s ostvarenim prometom u tekućoj godini.

Praćenje troškova poslovanja

Inveo-B omogućava registriranje svih ostvarenih troškova (plaćenih računa, poreza i doprinosa...) kao i pregled ulaznih računa, ostvarenih kumulativnih troškova te ukupnog prometa ostvarenog kod pojedinog dobavljača.

Praćenje ostvarene zarade

Ukoliko je korisnik redovno evidentirao sve ostvarene troškove, u Inveu-B se u svakom trenutku može dohvatiti pregled ostvarenog prometa te provjeriti kolika je bila stvarna zarada u poslovanju.

Vođenje više poslovnica

Inveo-B omogućava upravljanje s više poslovnica, bilo da se izdaju računi koji se naplaćuju putem žiro-računa, bilo da se izdaju računi koje je potrebno fiskalizirati.