Održavanje i upravljanje IT sustavom

Upravljane usluge i proaktivno održavanje sustava omogućavaju neprekinuti i pouzdan rad uz predvidljive troškove.

Ugovori o održavanju ili povremene intervencije

Računala i računalna oprema danas su okosnica svakog poslovanja. Pri tome se potrebe mogu razlikovati ovisno o veličini i tipu poduzeća, sektoru u kojem poduzeće djeluje, kao i o odabiru programskog poslovnog rješenja.

Iako su potrebe poduzeća različite, zajednička im je potreba da računala i računalna oprema rade bez zastoja. Rad bez zastoja može se osigurati kroz proaktivno održavanje, upravljanje računalnim sustavima i pravodobnim reagiranjem.

Ukoliko ste zainteresirani da mi preuzmemo brigu o Vašoj opremi i da Vam budemo podrška u digitalnom svijetu, prvo ćemo napraviti analizu opreme i potreba koje imate.

Kako u sklopu poslova koja obavljamo često dolazimo u kontakt s povjerljivim podacima, u slučaju ostvarivanja poslovne suradnje, bez obzira radi li se o kontinuiranoj ili povremenoj suradnji, obvezno je potpisivanje ugovora o čuvanju tajnosti podataka.

Obuhvat održavanja i upravljanja IT sustavom


Nadzor ispravnosti uređaja

Kontinuirani nadzor te periodično hardversko i softversko testiranje i podešavanje uređaja (računala, servera...), provjera ispravnosti rada unutar zadanih očekivanih parametara. Udaljeno, preko alata za nadzor.

Nadzor ispravnosti servisa

Nadzor nad ispravnosti rada pojedinih servisa (baze podataka, kritične poslovne aplikacije, poslužiteljski servisi). Kontinuirani nadzor pomoću RMM alata, reagiranje u slučaju postavljenih alarma i uklanjanje problema.

Nadzor izrade backupa

Kontinuirani ili periodični nadzor izrade sigurnosnih kopija (backupa), provjera ispravnosti sigurnosnih kopija. Reagiranje u slučaju da ne postoji ispravni backup.

Upravljanje ažuriranjima

Nadzor nad dostupnosti ažuriranja za računala i/ili poslužitelje, testiranje na probnim računalima, određivanje vremena primjene ažuriranja i ponovnog pokretanja uređaja.

Nadzor sigurnosti

Kontinuirani nadzor nad radom sigurnosnih servisa - firewalla, antivirusa, provjere neuspjelih prijava, provjere otvorenih portova... Pomoću alata za udaljeni nadzor.

Upravljanje korisnicima

Kreiranje i/ili uklanjanje korisničkih računa na različitim servisima, centralizirano upravljanje korisnicima, vođenje evidencije o korisnicima i vjerodajnicama.

Vođenje evidencije o opremi

Vođenje evidencije o računalima, poslužiteljima i ostaloj opremi, uključujući informacije o konfiguracijama, postavkama i softveru, mreži, nacrtima i slično.

Proširenje sustava

Planiranje i projektiranje proširenja sustava, montaža opreme, puštanje u rad i dokumentiranje obavljenih radova.

Nadogradnje opreme

Izrada procjena o potrebi nadogradnje postojeće opreme, planiranje nadogradnji i obavljanje nadogradnji (ugradnja novih diskova i/ili memorije, kreiranje RAID polja...).

Izmjena opreme

Izmjena postojeće opreme (računala, poslužitelji, ostala oprema), migracija podataka s postojeće opreme na novu, puštanje u rad, testiranja, dokumentiranje.

Upravljanje infrastrukturom

Upravljanje ključnom infrastrukturom (RDP pristupi, VPN mreže, domene i korisnici, elektronička pošta...).

Izvještavanje

Kreiranje periodičnih izvještaja o stanju opreme i sustava, uočenim pojavama, potrebama za proširenjima i nadogradnjama.