IT infrastruktura

Dobro definirana i kvalitetno postavljena infrastruktura temelj je IT sustava koji može pomoći poduzeću da ispuni svoje ciljeve i ostvari konkurentsku prednost na tržištu.

Što je IT infrastruktura

IT infrastruktura su komponente za rad i upravljanje IT okruženjima poduzeća. IT infrastruktura može biti postavljena unutar vlastitih objekata organizacije, može biti na udaljenoj infrastrukturi ili hibridna. Komponente infrastrukture uključuju hardver, softver, mrežne komponente, operativne sustave, pohranu podataka i druge servise, a sve se koriste za isporuku IT usluga i rješenja. Proizvodi IT infrastrukture dostupni su i kao softverske aplikacije koje se mogu preuzeti i koje se pokreću na postojećim IT resursima (npr. softverski definirane pohrane, Infrastruktura-kao-usluga (IaaS)...).

U mogućnosti smo pružiti usluge postavljanje dijelova infrastrukture u već postojeća okružja, migracije s dotrajale opreme na novu, kao i projektirati u potpunosti novi sustav u ovisnosti o potrebama korisnika. Ukoliko je potrebno, radovima prethodi procjena potreba korisnika i savjetovanje kako bi se našlo najbolje i najpovoljnije rješenje.

IT infrastruktura i usluge

Primjeri nekih usluga vezanih uz IT infrastrukturu


Postavljanje poslužitelja on-prem

Postavljanje, podešavanje i puštanje u rad poslužitelja i poslužiteljskih servisa, u objektu korisnika.

Postavljanje poslužitelja remote

Postavljanje, podešavanje i puštanje u rad poslužitelja i poslužiteljskih servisa, na udaljenoj infrastrukturi.

Projektiranje mreža

Projektiranje, postavljanje i podešavanje mreža i mrežnih uređaja.

Postavljanje računala

Postavljanje i podešavanje računala, uključivanje u sustav.

Projektiranje sustava

Upravljanje korisnicima, postavljanje radnih grupa ili domena, podešavanje vatrozida....

Remote desktop

Postavljanje i podešavanje remote desktop servisa.

Backup rješenja

Postavljanje, podešavanje backup rješenja i sustava. Na lokaciji korisnika, kao cloud rješenje ili hibridno.

VPN mreže

Projektiranje, postavljanje i podešavanje VPN sustava. Na lokaciji korisnika, kao cloud rješenje ili hibridno.