Udaljeni pristup

Udaljeni pristup na drugo računalo ostvaruje se preko interneta, uz pomoć programa. Kako bi korisnik omogućio pristup svom računalu, treba preuzeti i pokrenuti program te pročitati pristupne podatke.

Programi za udaljeni pristup

Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili nešto treba podesiti na računalu, dovoljno je da preuzmete jedan od programa za udaljeni pristup i pokrenete ga. Zamolit ćemo Vas da nam pročitate pristupne podatke i nakon toga ćemo se spojiti na Vaše računalo. Nakon spajanja moći ćemo obaviti radove na računalu kao da sjedimo pred njim.

Verzije programa koje su ovdje dostupne omogućavaju jednokratna spajanja na Vaše računalo. Nakon što jedanput prekinete izvršavanje programa (ugasite ga), mi se nećemo moći spojiti na Vaše računalo bez da nam Vi ponovno omogućite pristup!