Inveo-P

Inveo-P je cloud rješenje za vođenje poslovanja "paušalnih" obrta.  Omogućava izdavanje fiskalnih računa, izdavanje računa za naplatu preko transakcijskog računa, praćenje troškova i prihoda te automatsko generiranje KPR i PO-SD obrazaca.

Inveo-P je cjelovito rješenje za vođenje "paušalnih" obrta

Inveo-P je rješenje razvijeno upravo za paušalne obrte i jedino koje paušalnim obrtima omogućava potpuni pregled poslovanja. Razvijen je kao integrirano poslovno rješenje koje pokriva sve segmente poslovanja, od izdavanja računa, praćenja troškova do automatskog generiranja obveznih godišnjih izvješća, KPR i PO-SD obrazaca.

Većina paušalnih obrta ima potrebu izdavati i račune koji se naplaćuju gotovinom (uz obveznu fiskalizaciju), kao i račune koji se naplaćuju putem transakcijskog računa. S Inveom možete napraviti obje stvari. Ukoliko klijent prethodno traži ponudu, možete ju napraviti iz Invea pri čemu stavkama možete dodijeliti posebne opise kako bi kupcu ili klijentu dali što informativniju ponudu. Kada se Vaš klijent odluči na realizaciju ponude, iz ponude se može automatski generirati račun (ovisno o vrsti plaćanja). Informacije o redovnim klijentima i ostvarenom prometu tijekom godine je na dohvat klika miša, a ukoliko se odlučite kroz Inveo voditi evidenciju troškova poslovanja - u svakom trenutku će te imati informaciju o ostvarenoj zaradi. Na kraju godine, kada dođe vrijeme podnošenja izvješća Poreznoj upravi, nećete morati ručno upisivati i zbrajati račune: Inveo će za Vas automatski generirati KPR i PO-SD.

Inveo-P je razvijen kao cloud rješenje te je prilagođen korištenju na različitim vrstama uređaja (stolnim računalima, prijenosnim računalima, tabletima i pametnim telefonima). Isto omogućava korisniku da, primjerice, fiskalne račune izdaje preko pametnog telefona, a administrativni dio praćenja poslovanja i generiranja izvješća radi na stolnom ili prijenosnom računalu.

Inveo-P značajke

Značajke i mogućnosti rješenja


Rad na bilo kojem uređaju

Inveo-P je cloud aplikacija koja je prilagođena za rad na računalima, prijenosnim računalima, tabletima i mobitelima. Pristup nije ograničen na jedan uređaj pa jedan korisnik može koristiti svoj Inveo na više uređaja.

Izdavanje fiskalnih računa, POS i A4 ispis

Inveo-P u potpunosti podržava fiskalizaciju računa koji se naplaćuju u gotovom novcu, a ispis računa je moguć na klasične pisače (A4 format) ili na POS pisače. Na Android uređajima također je moguć ispis na bežične POS pisače.

Izdavanje računa za plaćanje preko žiro-računa

Inveo-P omogućava i izdavanje računa koji se naplaćuju putem transakcijskih računa. Pri tome je moguće upisati detaljan opis stavke koja se fakturira, što je idealno za fakturiranje (kompleksnijih) usluga i radova.

Izdavanje ponuda i generiranje računa

U Inveu-P se mogu izrađivati i ponude. Jednom realizirane ponude moguće je automatski pretvoriti u račune, bilo za naplatu putem fiskalne kase, bilo za naplatu putem transakcijskog računa. Također je moguće upisati opis stavke.

Praćenje poslovanja po klijentima

U Inveu-P moguće je u svakom trenutku pregledati popis svih faktura koje su izdane prema pojedinom klijentima, popis stavaka koje su fakturirane, kao i popis svih kupaca s ostvarenim prometom u tekućoj godini.

Praćenje troškova poslovanja

Inveo-P omogućava registriranje svih ostvarenih troškova (plaćenih računa, poreza i doprinosa...) kao i pregled ulaznih računa, ostvarenih kumulativnih troškova te ukupnog prometa ostvarenog kod pojedinog dobavljača.

Praćenje ostvarene zarade

Ukoliko je korisnik redovno evidentirao sve ostvarene troškove, u Inveu-P se u svakom trenutku može dohvatiti pregled ostvarenog prometa te provjeriti kolika je bila stvarna zarada u poslovanju.

Generiranje PO-SD i KPR

Inveo-P automatski generira obvezna izvješća (PO-SD) i KPR iz izdanih računa i evidentiranih plaćanja prema državi. Na kraju godine dovoljno je pokrenuti generiranje izvješća, potpisati ih i predati u Poreznu upravu.